Tin chuyên ngành

Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

        Vừa qua, ngày 06 tháng 11 năm 2018, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

         Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Truyện – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, cùng 190 đại biểu tham dự Hội nghị.

Hoi nghi 1.jpg (400 KB)Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ
báo cáo sơ lược tình hình thực hiện Luật Lưu trữ tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2017

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã báo cáo sơ lược tình hình thực hiện Luật Lưu trữ tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2017. Báo cáo đã nêu, qua 05 năm thực hiện, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác quản lý nhà nước, cũng như trong thực hiện nghiệp vụ công tác lưu trữ. Số lượng hồ sơ công việc được lập tăng lên từng năm; kho lưu trữ và trang thiết bị dùng cho công tác lưu trữ được đầu tư nâng cấp; nhân sự làm công tác lưu trữ được tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên sâu… Đặc biệt, hoạt động chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống được quan tâm chú trọng giúp tổng số hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tăng lên đáng kể… Việc triển khai, thu thập tài liệu quý, hiếm của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực với 458 tài liệu được công nhận là tài liệu quý, hiếm và 42 tài liệu công nhận đặc biệt quý, hiếm và đã hỗ trợ trên 179 triệu đồng kinh phí bảo quản tài liệu... Đạt được những kết quả trên là nhờ sự cố gắng phấn đấu nổ lực không ngừng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

             Tại Hội nghị, nhằm ghi nhận, biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác lưu trữ tại tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Ngô Truyện – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã chúc mừng và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác lưu trữ giai đoạn 2012 – 2017.

 Hoi nghi 2.jpg (510 KB)

Đồng chí Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ tặng Bằng khen
cho các tập thể xuất sắc, tiêu biểu
trong giai đoạn 2012-2017

 Hoi nghi 3.jpg (496 KB)

Đồng chí Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ tặng Bằng khen
cho các cá nhân  xuất sắc, tiêu biểu 
trong giai đoạn 2012-2017

            Bên cạnh đó, đồng chí cũng tặng Giấy khen của Sở Nội vụ cho 02 cá nhân và 07 cơ sở thờ tự đã có thành tích trong công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ quý, hiếm và đặc biệt quý, hiếm của tỉnh Khánh Hòa.    

Hoi nghi 4.jpg (534 KB)Đồng chí Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy  khen cho các  cá nhân,
cơ sở thờ tự  có thành tích xuất sắc trong công tác bảo quản an toàn
tài liệu quý, hiếm của tỉnh Khánh Hòa

           Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, phát huy những kết quả đạt được, tháo gỡ những khó khăn tồn tại, Sở Nội vụ đã kết hợp tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 với các nội dung trọng tâm như triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 về việc sửa đổi Quyết định số 404/QĐ-UBND; Hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến công tác văn thư, lưu trữ và chấm điểm trực tuyến tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử theo Quyết định số 404/QĐ-UBND.

Hoi nghi 5.jpg (373 KB)Đồng chí Nguyễn Văn Ba – Chi Cục phó Chi cục Văn thư – Lưu trữ kết luận Hội nghị

           Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ba – Chi Cục phó Chi cục Văn thư – Lưu trữ ghi nhận những kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua. Đồng chí hy vọng với sự ghi nhận của tỉnh sẽ tạo động lực cho các cá nhân, tập thể tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp văn thư, lưu trữ của tỉnh nhà. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên vận dụng những nội dung được tập huấn vào thực tiễn nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ tại từng cơ quan, đơn vị góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Khánh Hòa.

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 6

- Lượt truy cập: 1505911

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?