Tin chuyên ngành

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018

        Ngày 29 tháng 11 năm 2018; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018.

         Nội dung buổi tổng kết tập trung vào các nội dung chính: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; tự chấm điểm cải cách hành chính năm 2018; đánh giá việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động.

 caicachhanhchinh.jpg (583 KB)

Quang cảnh buổi tổng kết

          Trong năm 2018, Chi cục đã thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC được giao; TTHC được giải quyết đúng hạn, không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân. Trong năm 2019, các phòng, Trung tâm LTLS, công chức, viên chức tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan.

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 15

- Lượt truy cập: 1505973

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?