Tin hoạt động

Tổ chức tập huấn triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025

         Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Sở Nội vụ tổ chức triển khai, tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 kết hợp trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ” cho 16 cá nhân.

         Ông Bùi Thế An - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc. Báo cáo viên Bà Vũ Thị Thanh Thủy- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Ông Bùi Vũ Vĩnh, Trưởng phòng Công nghệ - Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông.

          Thành phần tham dự tập huấn buổi sáng 150 đồng chí lãnh đạo các Sở ban, ngành, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và buổi chiều 200 đồng chí là Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính, chuyên viên trực tiếp làm công tác văn thư, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin của các Sở, ban, ngành, các đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách văn thư, lưu trữ của Phòng Nội vụ 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

          Phát biểu tại Hội nghị, Ông Bùi Thế An, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh việc triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ nhằm hướng dẫn thực hiện thống nhất quy trình hoạt động nghiệp vụ văn thư giúp công chức, viên chức cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng ta thực hiện việc chuyển đổi từ văn thư, lưu trữ truyền thống sang văn thư, lưu trữ điện tử; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi hoàn toàn việc trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản từ văn bản giấy sang văn bản điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Sau khi tập huấn các cơ quan, đơn vị rà soát, sửa đổi quy chế công tác văn thư, lưu trữ cho phù hợp với Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ và chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện quản lý tài liệu điện tử hiệu quả.

          Tại Hội nghị tập huấn, Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước truyền đạt nội dung cơ bản Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025; trong đó đi sâu và hướng dẫn những điểm mới quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Ông Bùi Vũ Vĩnh, Trưởng phòng Công nghệ - Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, hướng dẫn việc trao đổi, xử lý văn bản điện tử và cách thức thực hiện thiết bị lưu khóa bí mật cho lãnh đạo, văn thư trên phần mềm E-Office của tỉnh Khánh Hòa./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tap huan 1.jpg (1.17 MB)Đ/c Bùi Thế An – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Tap huan 2.jpg (737 KB)

Đ/c Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
Cục Văn thư và Lưu trữ 
nhà nước triển khai tập huấn

Tap huan 3.jpg (1.10 MB)
Đ/c Bùi Thế An - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng Kỷ niệm chương
"Vì sự nghiệp Văn thư Lưu trữ" cho các cá nhân

Tap huan 4.jpg (1006 KB)
Quang cảnh trước giờ Hội nghị

Các tin khác

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 5

- Lượt truy cập: 1505946

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?