Tin hoạt động

Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác phòng chống tham nhũng Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2020.

        Sáng ngày 27/8/2020, Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

        Tổ kiểm tra gồm các đồng chí: Đ/c Nguyễn Văn Tú (Phó Chánh Văn phòng Sở-Tổ trưởng), đ/c Bùi Hữu Phước (Phó Chánh Thanh tra Sở-Tổ phó), đ/c Trần Thị Thủy Chung (Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính), đ/c Nguyễn Khánh Toàn (Thanh tra viên Sở), đ/c Nguyễn Phúc Trường (Chuyên viên Văn phòng Sở); đ/c Lê Mai Sang (Chuyên viên Văn phòng Sở).

        Nội dung kiểm tra trọng tâm như sau: Việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nội vụ; việc thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách tài chính công và thực hành các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

       Qua buổi kiểm tra, Chi cục được nhận xét thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, cụ thể: Trong 8 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 45 hồ sơ mức độ 3, 4 (trong đó có 04 hồ sơ mức độ 4, 09 hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính công ích), tất cả các hồ sơ trả kết quả đúng và sớm hạn, đạt tỷ lệ 100%. Việc công khai, minh bạch công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện đầy đủ tại Bảng thông tin nội bộ, website của Chi cục.

        Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp thu những ý kiến của Tổ kiểm tra, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, Trung tâm LTLS, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính và công tác phòng chống tham nhũng, góp phần nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan./.

Các tin khác

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 8

- Lượt truy cập: 1505942

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?