Giới thiệu

Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2020”.

          Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đây là một trong những Pháp lệnh được ban hành sớm nhất của nước ta, thể hiện được tầm quan trọng của công tác PCCC. Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật PCCC. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001, trong đó quy định rõ: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Luật cũng đã quy định lấy ngày 4/10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8538/KH-UBND ngày  19/8/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2020 và Kế hoạch số 2135/KH-SNV ngày 16/9/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy tại Sở Nội vụ. Chi cục đã thực hiện tuyên truyền trực quan về PCCC và CNCH, treo pa nô, áp phích với khẩu hiệu “Thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân”.

111d.jpg (292 KB)

Khẩu hiệu tuyên truyền tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ

       Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch công tác PCCC, CNCH của tỉnh và Sở Nội vụ, Chi cục luôn đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở 196 Thống Nhất, phường Phương Sài cũng như tại Kho lưu trữ số 01 Trần Phú, phường Xương Huân; thường xuyên tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời các vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp để thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy bằng khí CO2 và hệ thống chữa cháy vách tường. Rà soát lại số lượng, chất lượng và tình trạng hoạt động của các phương tiện, thiết bị chữa cháy đã được trang bị; sửa chữa, thay thế các phương tiện, thiết bị chữa cháy bị hư hỏng.

       Trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Củng cố, kiện toàn lại Đội phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại Chi cục.

       Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục tuyên tuyền Kế hoạch PCCC, CNCH của tỉnh, Sở Nội vụ và Chi cục đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường, nâng cao trách nhiệm của các cá nhân trong công tác PCCC và  triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC để có giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời./.

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 8

- Lượt truy cập: 1505927

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?