Tin hoạt động

Hội nghị công chức, người lao động Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2020

         Được sự thống nhất của Chi bộ Văn thư - Lưu trữ, ngày 23 tháng 12 năm 2020 Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020.

         Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo Chi cục cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục.

          Tại Hội nghị toàn thể CC, NLĐ được nghe và đóng góp ý kiến vào các báo cáo của Chi cục và Sở Nội vụ như: kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC, NLĐ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2020; tổng kết phong trào thi đua, hoạt động Công đoàn năm 2020 và phương hướng hoạt động Công đoàn năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kết quả thực hiện công tác năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021 của Sở Nội vụ; kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ; kết quả hoạt động công tác Thanh tra nhân dân năm 2020...

Hoi nghi CC.jpg (262 KB)

           Ngoài ra, Hội nghị còn thảo luận, góp ý, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Chi cục; bàn bạc các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CC, NLĐ. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền và đoàn thể.

Hoi nghi CC 2.jpg (258 KB)Toàn thể công chức, người lao động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

             Tòan thể công chức, người lao động biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2020. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021: Chi bộ, tập thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở thành viên đạt vững mạnh, xuất sắc. Toàn thể công chức, người lao động Chi cục quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu đăng ký; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021./.

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 7

- Lượt truy cập: 1505941

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?