Tin chuyên ngành

THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021

        Ngày 09/4/2021 Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 776/TB-SNV về Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ, theo đó thông báo thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 25/4/2021 và dự kiến thời gian tổ chức kỳ kiểm tra là tháng 5 năm 2021.

          Đến nay Sở Nội vụ nhận được Thông báo số 04/TB-HĐKT ngày 27/4/2021 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 đến ngày 07/5/2021 và dự kiến tổ chức kiểm tra vào tháng 6 năm 2021.

(Thông báo số 04/TB-HĐKT và Danh mục tài liệu ôn tập kèm theo)

          Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh thông báo và gửi văn bản, tài liệu ôn tập đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết./.

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 6

- Lượt truy cập: 1505958

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?