Liên hệ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ TỈNH KHÁNH HOÀ


 

Trụ sở:    Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa

      196 Thống Nhất, Nha Trang - Khánh hoà

Chi cục trưởng:    Nguyễn Thị Thu Hà

+ nttha.snv@khanhhoa.gov.vn

+ ĐT : (058) 3607.324; 0913.482.966

Phó Chi cục trưởng:    Nguyễn Văn Ba

+ nvba@khanhhoa.gov.vn

+ ĐT : (058) 3814.308; 0988.951.923

Phòng Nghiệp vụ:

+ qlvtlt.snvkh@gmail.com

+ ĐT: (058) 3814.308

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

+ hcth.ccvtlt@gmail.com

+ ĐT : (058) 3560.207

Trung tâm Lưu trữ lịch sử:

                    + Địa chỉ: 196 Thống Nhất - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

+ ĐT : (058) 3818.801

+ Email: ttluutrulichsu@gmail.com

 

WEBSITE

CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ TỈNH KHÁNH HOÀ

http://chicucvanthuluutru.khanhhoa.gov.vn

 

Ban Biên tập:  ccvtlt@khanhhoa.gov.vn

Trưởng ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà; lnphi@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng ban Biên tập: Nguyễn Văn Ba; nvba@khanhhoa.gov.vn

Ủy viên Ban Biên tập: Trần Thị Hồng Vân; tthvan.snv@khanhhoa.gov.vn       

Thư ký Ban Biên tập: Trần Thị Hồng Vân; tthvan.snv@khanhhoa.gov.vn

           

 

Tìm kiếm

Liên kết website

 
 

Thống kê truy cập

- Trực tuyến: 6

- Lượt truy cập: 1505913

Thăm dò

Bạn đánh giá website này như thế nào?